Webstránka je v režime obmedzenej prevádzky!

V dôsledku organizačných zmien, ku ktorým prišlo v poslednom období, v súčasnosti prehodnocujeme ich dopady na rozsah nášho pôsobenia v oblasti striekaných izolácii.

Informácie na webstránke by nemuseli korešpondovať s realitou. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu!

— Tím Striekaná izolácia . sk